Nyt

Efter forudgående aftale modtager vi gæster der ønsker orientering om hyperacusi og dens mange følgevirkninger