Test Rådgivning Behandling

Første konsultation drejer sig om de sansemæssige og motoriske forudsætninger.

En udvidet audiometertest afklarer bl.a. hørelsens grad af overfølsomhed/Hyperacusis/APD. Hørelsens funktionsevne er grundlæggende for evnen til at modtage kollektive beskeder, høre detaljer i sproglyd, og få optimalt udbytte af fx undervisning.

Vi ser på øjnenes automatiske læsemotorik og senere på deres eventuelle overfølsomhed for kontraster mellem bogstaver og baggrund. Disse tests afdækker om øjnene kan synsopfatte skreven tekst.

Vi vurderer kroppens grov- og finmotorik og undersøger de ubevidste følesanser.

- Alt dette giver et præcist billede af hvad det er for problemer der gør det vanskeligt eller umuligt at fx læse og skrive, at kontrollere sin adfærd og i det hele taget at sanseopleve og kunne være tilstede i verden.

Auditiv træning/lydterapi:

  • gør en sart hørelse stærk
  • forbedrer evnen til at høre detaljer i sproglyd, så det bliver lettere at stave
  • forbedrer evnen til at frasortere støj, fokusere på lærerens stemme og modtage en kollektiv besked
  • hjælper til at automatisere synets bevægemotorik, så øjnene kan begynde at læse