Info-aften

Spændende bog om ADHD.

Vi er begyndt at interessere os meget for ADHD og de lydgener der følger med diagnosen.
Læs den spændende artikel om Caroline der har skrevet om hvordan det er at vokse op med ADHD. Bogen hedder ”Forklædt som normal” og er udkommet på Akademisk Forlag.
Caroline er startet i behandling her på klinikken midt i september. Efter bare to behandlinger oplever hun at hun er meget mindre følsom over for støj bl.a i biografen og i store forsamlinger.
Efter yderligere to behandlinger føler hun ikke længere trang til Ritalin og en kronisk hovedpine ser ud til at være forsvundet.
http://ekstrabladet.dk/ekstra/sundhed/article5015215.ece

Ordblindeklinikken holder igen info-aften
Torsdag 23. oktober klokken 19
Gratis deltagelse, kaffe og the
Gerne tilmelding på ordblind@ordblind.dk
Men vi modtager også uventede gæster

Får han for lidt ud af undervisningen?
Græder hun når I skal lave lektier derhjemme?
Siger han ”Hva?” selvom han rent faktisk har hørt hvad der blev sagt?
Kender hun ikke bogstavernes lyde?
Har han svært ved at opfatte kollektive beskeder?
Bliver han kaldt urolig og ukoncentreret?
Klager hun over larm i klassen?

- så er dit barn sandsynligvis overfølsom overfor lyd/støj. Lydoverfølsomhed kaldes Hyperacusis.

Lydoverfølsomhed kan gøre det svært at koncentrere sig og kan give unødig stress, fordi barnet ikke automatisk kan filtrere uvedkommende lyde fra. Samtidig kan bogstavlyde opfattes upræcist.
Barnet får svært ved at få kontakt med skolens undervisning og skolens undervisning får svært ved at nå barnet.

Mange børn både med og uden ADHD, autisme, APD, HSP eller ordblindhed har lydoverfølsom hørelse eller Hyperacusis.

På vores intro-aften får I indsigt i barnets vanskeligheder, og I bliver orienteret om hvordan barnet kan hjælpes.

Gratis deltagelse, kaffe og the.
Tilmelding ønskelig: ordblind@ordblind.dk

Ordblindeklinikken
Klinik for Hyperacusis
Hellerupvej 39, 2900 Hellerup