VELKOMMEN

Ordblindeklinikken/Center for Trivsel, Udvikling og Indlæring
er et test-, rådgivnings- og behandlingstilbud for børn og unge med:

 • Lydfølsomhed/Hyperacusis
 • Læse-, skrive-, staveproblemer
 • Ordblindhed
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Forsinket sprogudvikling
 • Koncentrationsproblemer
 • Irlen Syndrom/overfølsomt syn
 • APD Auditory Processing Disorder
 • ADHD/ADD
 • Autisme/Asperger ASF
 • Særlig sensitivitet HSP
 • Sansemotoriske problemer
 • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
 • Ernæringsrelaterede problemer

- og andre Særlige Behov

Har undervisning ikke den forventede effekt? Så ligger problemet måske et andet sted. Vi graver et spadestik dybere og ser på problemernes mulige årsager. Vi tester og behandler børn og unge med trivsels-, adfærds- og indlæringsproblemer.

Vi rådgiver familier og fagfolk.

Vores kombinerede behandlingsmetoder skaber en god synergieffekt, fordi problemerne takles fra flere sider samtidig. Det giver et hurtigere og mere effektivt forløb, hvor vi hjælper dit barn videre mod bedre trivsel og nemmere indlæring. Vi bruger Volfair® lydterapi og ernæringsterapi som basis-behandling, og henviser om nødvendigt til supplerende relevant behandling.

Ordblindeklinikken/Center for Trivsel, Udvikling og Indlæring hviler på mere end tredive års erfaring. Vi har siden 1980 behandlet mange tusinde børn og unge med godt resultat.

Copyright © 2013 Lydklinikfonden Volfair® Designet og hosted af Mortensens Hjemmesider